Холестерол – стойности, към които да се стремите

Периодичните изследвания на липидния профил на кръвта са важна стъпка за определяне на риска от сърдечно-съдови заболявания. Поддържането на нормалните за триглицериди и холестерол стойности пък е основното условие за намаляване на този риск.

Какво включва стандартното изследване на липиден профил?

Назначаването на този тип изследване цели проследяването на 4 основни кръвни показатели:

– общ холестерол

– лош холестерол (LDL)

добър холестерол (HDL)

– триглицериди

От основно значение е показателят лош холестерол. Високите му стойности носят най-сериозен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Лош холестерол – стойности, към които да се стремите

Здравословните стойности на холестерола при всеки отделен човек може леко да варират. Например при 60-годишен човек с диабет и съдови проблеми лекуващият лекар би следвало да насочи лечението към постигане на стойности много по-ниски от тези, които са нормални за 30-годишен мъж, неизложен на никакви рискови фактори.

Целеви стойности на холестерол, към които да се насочат хората от отделните рискови групи

В зависимост от общото им здравословно състояние отделните хора попадат в различни групи, при които за нормални се считат различни стойности на холестерола.

– най-висок риск от негативни последствия от високия холестерол има при хората, при които е установено сърдечно-съдово заболяване. Това е групата на хората с атеросклероза и на тези, прекарали инфаркт или инсулт. При тях се препоръчва поддържане на лош холестерол в стойности около 1.8 ммол/л.

– друга група хора, при които рискът от поддържане на висок холестерол също е сериозен, е групата на хората, засегнати от съдови заболявания като диабет, периферна съдова болест, аневризъм и др. Лошият холестерол при тях трябва да се поддържа в стойности до 2.5 ммол/л.

– като среден се определя рискът от поддържане на висок холестерол при хората, изложени на повече от два от следните рискови фактори –напреднала възраст, нездравословно хранене, тютюнопушене, наследствена обремененост, затлъстяване, обездвижване и др. Нормалните стойности на лош холестерол трябва да са не по-високи от 3.3 ммол/л.

– хората, които не са изложени на действието на рискови фактори, съответно попадат в последната група с най-нисък риск от сърдечни проблеми вследствие на повишен холестерол. Затова при тях се допуска известен толеранс и за нормален се счита холестерол със стойности около 4 до 4.2 ммол/л. За съжаление в тази група попадат изключително малко хора, защото на практика е невъзможно да се избегне напълно влиянието на всички посочени рискови фактори.

Сигурно природно средство, с което да поддържате лош холестерол с безопасни стойности

За нормализиране и трайно поддържане на нормални стойности на лошия холестерол може да разчитате на приема на Липибор / Lipibor®. Той доставя комбинация от три природни съставки, чийто допълващ се ефект не само намалява лошия холестерол, но и помага за поддържане на по-високи стойности на липопротеините с висока плътност (т.нар. добър холестерол).

 

borola
Споделяне