холестерол

Унаследява ли се висок холестерол?

По наследствен път в поколението може да се предадат различни заболявания или предразположеност към тях. Типичен пример за това е хиперхолестеролемията, или висок холестерол. Състоянието се среща често в семейства, където единият или и двамата родители са с повишен холестерол (фамилна хиперхолестеролемия).

Какво повишава риска от висок холестерол при наследствено обременените хора?

Наследствената предразположеност е важен фактор, но сама по себе си не означава, че задължително човек ще страда от висок холестерол. Рискът допълнително се повишава под въздействието на фактори като:

  • възраст
  • пол
  • нездравословно хранене

Установено е, че от висок холестерол страдат преимуществено възрастни хора, но при наследствена обремененост липидният профил може да се повиши и на по-млада възраст.

По отношение на пола са установени 3 основни закономерности:

1. до 50-годишна възраст от висок лош холестерол по-често страдат жените
2. след 55-годишна възраст тенденцията се обръща
3. независимо от възрастта, нивата на добрия HDL-холестерол са по-ниски при мъжете, отколкото при жените

Генетичната обремененост, особено в комбинация с някои от горепосочените фактори, задължава да се правят по-чести профилактични изследвания на холестерола.

Какви мерки са необходими за намаляване на риска и за по-лесно справяне с висок холестерол при наследствено обременени хора?

Открит навреме, повишеният холестерол не нанася непоправими щети и здравният риск може да се сведе до минимум. Освен профилактично да изследват липидния си профил, наследствено обременените хора трябва да полагат допълнителни грижи за здравето си.

Необходимо е да се придържат към правилно хранене и нормална физическа активност. В допълнение може да разчитат и на приема на природни продукти за намаляване на холестерола и триглицеридите в кръвта. Такъв продукт е Липибор / Lipibor®. Комбинацията от 3 допълващи се съставки превръща Липибор в средство, което само за няколко седмици понижава холестерола до нормални и безопасни стойности. Липибор може да се прилага самостоятелно или да се комбинира с лекарствени средства за понижаване на кръвния липиден профил.

 

borola
Споделяне