висок холестерол

Профилактика при генетичен риск от висок холестерол

Високият холестерол се означава и с термина хиперхолестеролемия. Счита се, че състоянието може да се предава по наследство и често се развива в цели фамилии. В тези случаи се говори за фамилна хиперхолестеролемия. Генетичната предразположеност към висок холестерол обаче може да се контролира, без липидите в кръвта да достигат критично високи стойности.

Висок холестерол по наследство – особености

Висок холестерол, високо кръвно налягане, диабет – това са 3 от водещите хронични заболявания с доказана генетична предразположеност. В последните години спрямо тях се отчитат 2 тревожни тенденции:

  • те се “подмладяват”, като с всяко следващо поколение заболяването се развива във все по-ранна възраст
  • въпреки добрите възможности за профилактика на заболяването при генетична предразположеност към него, малко млади хора предприемат адекватни превантивни мерки, особено у нас

Важно е да се отбележи, че генетичната предразположеност към висок холестерол сама по себе си не означава, че такъв задължително ще е налице. Развитието на хиперхолестеролемия зависи от комбинация от редица фактори. С не по-малко значение от генетичната предразположеност са фактори като начин на живот, хранителни навици и др. Контролирането на тези фактори може да компенсира влиянието на наследствения фактор и да не се наблюдава висок холестерол дори при хора с фамилна хиперхолестеролемия.

Превенция на висок холестерол при фамилна хиперхолестеролемия

Специалистите препоръчват периодичните изследвания на липидния профил като основно средство за превенция на високия холестерол. Ранното диагностициране е ключов момент за овладяване на състоянието и намаляване на сърдечно-съдовия риск. Според специалистите кръвните липиди при деца с риск от фамилна хиперхолестеролемия трябва да бъдат проследявани периодично още след 10-годишна възраст.

При установени високи нива на холестерол или триглицериди трябва да се усвоят техники за контролиране на липидния профил. Те включват ключови промени в начина на живот – повишаване на физическата активност и придържане към правилна диета. Препоръчително е тези промени да се консултират със специалист. Към тях може да се прибави и прием на продукти за директно намаляване на холестерола и триглицеридите. За траен ефект в това отношение може да се разчита на комбинирания природен продукт Липибор / Lipibor®. Той съдържа комбинация от три допълващи се съставки с доказано действие – поликозанол, ниацин и бета глюкан.

Липибор е подходящ за прием от хора с генетична предразположеност към висок холестерол във всяка възраст. Продуктът има пряк ефект за намаляване на холестерола и трайно поддържане на нивата му в норма. Така Липибор е средство за активна и превантивна грижа при хора с генетично обоснован риск от хиперхолестеролемия.

borola
Споделяне