проблем с холестерола

Кой е най-честият проблем с холестерола при млади хора?

66-тата годишна научна среща на Американското дружество по кардиология представи изключително важни данни за проблемите с холестерола и произтичащите от тях рискове за сърдечното здраве при младите хора. Официалните данни от представените на нея проучвания показват, че при мъже и жени под 45-годишна възраст се откроява един специфичен проблем с холестерола. Според американските учени на този проблем не се обръща подобаващо внимание, което може да доведе до сериозни сърдечни проблеми в млада възраст.

Проблем с холестерола №1 при млади хора – официалните данни

Установено е, че много по-често младите хора страдат от нисък добър холестерол (HDL), отколкото от висок лош холестерол (LDL). Оказва се, че двете състояния са еднакво опасни за сърдечното здраве, защото основната група от млади пациенти, претърпели инфаркт, са именно хора с нисък добър холестерол.

Официалните данни сочат, че при мъже и жени под 45-годишна възраст, претърпели сърдечни кризи, много често се отчита добър холестерол под 1 ммол/л. Именно този проблем с холестерола е отчетен при 90% от мъжете и 75% от жените от тази възрастова група, които са диагностицирани със сърдечни проблеми. Поради тази причина се приема, че ниският HDL-холестерол е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания в млада възраст.

На база на тези официални данни американските учени правят 2 основни заключения:

  • ниският добър холестерол е не по-маловажен проблем от високия лош холестерол
  • профилактични прегледи на липидния профил трябва да се правят дори и в по-млада възраст и при нужда да се вземат навременни мерки за нормализиране на холестерола

Безопасно и ефективно природно решение при проблеми с холестерола

Природният продукт Липибор / Lipibor® предлага рационална комбинация от съставки с благоприятно въздействие и върху добрия, и върху лошия холестерол. Редовният прием на Липибор помага за постигане на траен контрол върху липидния профил, който се изразява в:

  • повишаване на добрия холестерол
  • намаляване на лошия холестерол
  • редуциране нивата на триглицеридите

Така Липибор предлага комплексно решения за справяне с най-честите проблеми с холестерола и за намаляване на сърдечно-съдовия риск, включително при хора в по-млада възраст.

borola
Споделяне