пробиотици

Как пробиотиците помагат при висок холестерол?

Пробиотиците са полезните бактерии, които естествено населяват човешкия организъм. Без да вредят, пробиотиците носят редица ползи за тялото ни – повлияват имунитета и вагиналното здраве, участват в храносмилането. Задълбочените проучвания на различните типове пробиотици показва, че те участват и в метаболизма на холестерола. Поддържането на нормалната численост на чревните пробиотици е един от естествените фактори, които може да помогне на хората с висок холестерол да държат липидния си профил под контрол.

Пробиотици – роля в метаболизма на холестерола

През 2013 г. британски учени провеждат 2 независими клинични проучвания за установяване ролята на чревните пробиотици върху усвояването на холестерола, приет с храната. В двете проучвания участват общо 180 души на различна възраст, но с общ здравословен проблем – трайно висок холестерол, който трудно се повлиява от назначаваното лечение.
Пробиотици от род Лактобацилус са назначени за прием на пациентите, участващи и в двете проучвания. Едната група приема пробиотици в продължение на 9 седмици, втората – 12 седмици. След този период са проведени изследвания за установяване стойностите на холестерола и липидния профил като цяло. За контрола се ползва група пациенти, които са приемали плацебо.

И двете проучвания показват, че приемът на пробиотици помага за понижаване на холестерола. Позитивният ефект е толкова по-значителен, колкото по-продължителен е приемът на пробиотици.

Пробиотиците повлияват метаболизма на холестерола по 2 начина:

  • участват в разграждането на някои жлъчни съединения, които помагат за усвояването на холестерола в червата
  • по този начин намалява възможността на организма да абсорбира големи количества от холестерола, приеман с храната

Като заключение ръководителите на проучването посочват една важна особеност. Приемът на пробиотици при висок холестерол е добре да се допълни с прием и на пребиотици – продукти, с които полезните пробиотици се хранят за поддържане на числеността си.

Пробиотици и пребиотици срещу висок холестерол

Пробиотиците от род Лактобацилус са обект на редица изследвания и много от тях доказват, че може да се комбинират с приема на пребиотик бета глюкан. Той се използва за храна от тях и засилва ползите за намаляване на холестерола.
Отделно от пребиотичните си свойства бета глюкан помага и директно за намаляване на общия и повишаване на добрия холестерол. Висококачествен бета глюкан е включен в състава на природния продукт Липибор / Lipibor®. Приеман самостоятелно или заедно с други продукти за регулиране на холестерола (пробиотици, лекарствени продукти и др.), Липибор помага за постигане на траен контрол върху високия холестерол. Ефектът се постига в рамките на няколкоседмичен прием и се запазва с времето при профилактично приемане на Липибор, правилна диета и физическа активност.

 

borola
Споделяне