пробиотици
Липибор » Публикации » Как пробиотиците помагат при висок холестерол?

Как пробиотиците помагат при висок холестерол?

Пробиотиците са полезните бактерии, които естествено населяват човешкия организъм. Без да вредят, пробиотиците носят редица ползи за тялото ни – повлияват имунитета и вагиналното здраве, участват в храносмилането. Задълбочените проучвания на различните типове пробиотици показва, че те участват и в метаболизма на холестерола. Поддържането на нормалната численост на чревните пробиотици е един от естествените фактори, които може да помогне на хората с висок холестерол да държат липидния си профил под контрол.

Пробиотици – роля в метаболизма на холестерола

През 2013 г. британски учени провеждат 2 независими клинични проучвания за установяване ролята на чревните пробиотици върху усвояването на холестерола, приет с храната. В двете проучвания участват общо 180 души на различна възраст, но с общ здравословен проблем – трайно висок холестерол, който трудно се повлиява от назначаваното лечение.
Пробиотици от род Лактобацилус са назначени за прием на пациентите, участващи и в двете проучвания. Едната група приема пробиотици в продължение на 9 седмици, втората – 12 седмици. След този период са проведени изследвания за установяване стойностите на холестерола и липидния профил като цяло. За контрола се ползва група пациенти, които са приемали плацебо.

И двете проучвания показват, че приемът на пробиотици помага за понижаване на холестерола. Позитивният ефект е толкова по-значителен, колкото по-продължителен е приемът на пробиотици.

Пробиотиците повлияват метаболизма на холестерола по 2 начина:

  • участват в разграждането на някои жлъчни съединения, които помагат за усвояването на холестерола в червата
  • по този начин намалява възможността на организма да абсорбира големи количества от холестерола, приеман с храната

Като заключение ръководителите на проучването посочват една важна особеност. Приемът на пробиотици при висок холестерол е добре да се допълни с прием и на пребиотици – продукти, с които полезните пробиотици се хранят за поддържане на числеността си.

Пробиотици и пребиотици срещу висок холестерол

Пробиотиците от род Лактобацилус са обект на редица изследвания и много от тях доказват, че може да се комбинират с приема на пребиотик бета глюкан. Той се използва за храна от тях и засилва ползите за намаляване на холестерола.
Отделно от пребиотичните си свойства бета глюкан помага и директно за намаляване на общия и повишаване на добрия холестерол. Висококачествен бета глюкан е включен в състава на природния продукт Липибор / Lipibor®. Приеман самостоятелно или заедно с други продукти за регулиране на холестерола (пробиотици, лекарствени продукти и др.), Липибор помага за постигане на траен контрол върху високия холестерол. Ефектът се постига в рамките на няколкоседмичен прием и се запазва с времето при профилактично приемане на Липибор, правилна диета и физическа активност.

 

borola
Споделяне