висок холестерол

Висок холестерол – оценете сами риска за себе си

Висок холестерол е сред състоянията, които в повечето случаи се диагностицират случайно. Дори при силно повишени стойности на холестерол в кръвта, симптоматика често липсва. Затова много хора биват изненадани да чуят диагнозата си.

Високият холестерол е пряко последствие от трайното влияние на няколко провокиращи фактора. Безсимптомните му изяви изискват всеки да се запознае с тези фактори и според това доколко е изложен на тях да прецени индивидуалния си риск за поява на висок холестерол. Хората, които са под влияние на тези фактори, следва да провеждат редовни изследвания на своя липиден профил и да вземат навременни мерки за нормализиране на холестерола.

Висок холестерол – рискови фактори

Висок холестерол се означава с медицинския термин хиперхолестеролемия. Характерно за това състояние е генетичното му предаване в поколението и фамилното му разпространение (фамилна хиперхолестеролемия). Затова генетичната предразположеност се явява ключов провокиращ фактор за висок холестерол. Хора, чиито родители имат проблеми с холестерола, са сред най-застрашените за поява на същите състояния.

Повишен холестерол обаче застрашава и хората, изложени на фактори като:

  • залежаване и слаба физическа активност – повишават риска от висок холестерол с между 30% и 50%
  • нерационално хранене – консумирането на твърде мазни или сладки храни повишава риска от висок холестерол с над 50%. Освен това правилната диета при висок холестерол може да намали стойностите му с над 60%
  • системни заболявания като диабет, проблеми с щитовидната жлеза и др.
  • тютюнопушене
  • възраст – от проблеми с холестерола страдат преди всичко възрастните хора, но вследствие влиянието на горепосочените рискови фактори, висок холестерол заплашва все повече и младите, включително децата

Висок холестерол – профилактика

Някои от рисковите фактори за опасно повишаване на холестерола подлежат на контрол, други – не. Всеки от нас обаче, особено хората, попадащи в рисковите групи за висок холестерол, могат да полагат профилактични грижи за поддържането му в норма.

Висок холестерол и високи триглицериди може да се понижат и поддържат в нормални и безопасни кръвни нива с помощта на природния продукт Липибор / Lipibor®. Той може да се приема самостоятелно или допълващо към приема на лекарствени продукти. Съставът на Липибор е изцяло природен. Съдържа поликозанол, бета глюкан и ниацин – допълващи се продукти с мощен ефект за понижаване на висок холестерол и триглицериди и повишаване на добрия холестерол.

Редовните изследвания на липидния профил и приемът на Липибор за поддържане на холестерола са двата най-сигурни гаранта за избягване на опасните последствия от трайно високия холестерол. Двете мерки са от първостепенно значение за всеки, който е изложен на рисковите фактори за висок холестерол, дори при липса на симптоматика.

 

borola
Споделяне