общ холестерол

Общ холестерол на границата – кой е верният подход?

За общ холестерол на границата се говори, когато сборната стойност на добрия и лошия холестерол е над нормата, но все пак не може да се определи като висока.

Граничните стойности на общ холестерол при здрав възрастен човек са в рамките на 5 – 5.2 ммол/л. Всяка стойност под тези показатели се счита за нормална. При общ холестерол над 5.2 ммол/л се говори за висок холестерол и повишен липиден профил. Преди да се заключи дали граничният общ холестерол крие рискове за пациента, е важно да се имат предвид няколко важни фактора.

Общ холестерол

Особености. Граничните показатели на общия холестерол може да са колкото рискови, толкова и напълно безопасни. За да се определи потенциалният риск, трябва да се вземат предвид отделните стойности на добрия (HDL) и лошия (LDL) холестерол.

Граничният общ холестерол се смята за опасен, когато лошият холестерол е над 4 ммол/л, а добрият – под 1 ммол/л. Тогава, макар и в норма, общият холестерол се счита за рисков фактор за развитие на атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания.

При HDL над 1 ммол/л и LDL под 4 ммол/л също може да се отчетат гранични стойности на общия холестерол, но тогава състоянието не се счита за рисково.

Клиничната практика показва, че днес всеки втори човек има гранични стойности на общ холестерол. Състоянието обаче е напълно безсимптомно. Единственият начин да се установи, както и да се прецени здравният риск, е като се правят профилактични изследвания на холестерола.

Профилактика. Лесни, наглед незначителни промени в начина на живот, може да имат позитивно влияние за поддържане на безопасен общ холестерол. Рационалното хранене, високата физическа активност, избягването на тютюнопушенето и регулирането на кръвното налягане са сред препоръчителните мерки. С тяхна помощ трайното поддържане на холестерола в норма се постига и без да се налага прием на лекарства (статини).

Верният подход при граничен общ холестерол

Траен и напълно безопасен ефект за поддържане на нормален холестерол осигурява природният продукт Липибор / Lipibor®. Трите му естествени съставки са с доказано действие за намаляване на лошия холестерол, а в допълнение помагат за повишаване на добрия. Така след няколкоседмичен прием на Липибор може да се отчетат 2 огромни здравни ползи:

  • нормализиране на общия холестерол
  • дори при гранични негови стойности може да се гарантира, че те ще са за сметка на по-високия добър холестерол и ще са безопасни за организма

 

borola
Споделяне