холестерол

Кога ниският холестерол става опасен?

Поддържането на здравословни нива на холестерол в организма се подчинява стриктно на едно от основните правила – без крайности. Добре известно е, че поддържането на крайно високи нива на холестерол е пагубно за организма. Малко известен факт е обаче, че нивата на холестерол в кръвта имат и долна граница, която не бива да бъде пренебрегвана.

Факт – ниският лош холестерол носи ползи, а ниският добър холестерол – вреди

При изследване на липиден профил стойностите на холестерол в кръвта попадат в една от трите зони – нисък, нормален и висок. Като се изключат нормалните граници, всякакъв друг показател, независимо дали висок или нисък холестерол, може да бъдат еднакво опасни. Наред със стремежа за смъкване на високия холестерол трябва да се полагат грижи и за повишаване на стойностите му при хората с установен твърде нисък холестерол.
В тази връзка трябва да се прави ясно разграничаване на добрия (HDL) и лошия (LDL) холестерол. Необходимо е да се поддържат ниски нива на лошия холестерол и високи стойности на добрия:

    • препоръчителните стойности на LDL-холестерол са в границите до 2.5 ммол/литър
    • стойностите на HDL-холестерол трябва да са над 1.25 ммол/литър

Какви са конкретните здравни рискове при нисък холестерол?

Опасни последствия от ниските стойности на холестерола може да се появят по отношение на течливостта на кръвта, мозъчната дейност, чернодробните функции, храносмилателната система и др. Например при трайно ниски нива на холестерол се повишава рискът от кръвоизливи. Причината е в това, че ниският кръвен холестерол затруднява съсирването на кръвта и дори леки разкъсвания на съдовите стени може да доведат до сериозни кръвоизливи в тялото. По отношение на мозъчните функции специалистите считат, че ниския холестерол затруднява отделянето на серотонин и се асоциира с някои случаи на тревожност и депресия.

Като заключение може да се каже, че ниският холестерол носи ползи в една област и вреди в друга. От ключово значение е да се поддържат ниски нива на лошия холестерол и високи нива на добрия.

Природен продукт за балансиране нивата на холестерола в кръвта

За поддържане на оптимални стойности на двата типа холестерол може да се разчита на природния продукт Липибор / Lipibor®. Той действа за повишаване на добрия и смъкване на лошия холестерол и триглицеридите. Продължителният му прием помага за трайно нормализиране на липидния профил и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

 

borola
Споделяне