дислипидемия

Дислипидемия – негативни последствия и решение

В кръвта на всеки човек се съдържат три основни вида липиди – липопротеини с ниска плътност (LDL), липопротеини с висока плътност (HDL) и триглицериди. От плазмените им нива до голяма степен зависи здравето на сърцето, както и нормалното функциониране на кръвоносната система.

Дислипидемия – какво представлява?

С термина дислипидемия се отбелязват изменения в показателите на или т.н. липопротеини. Става въпрос за нездравословни показатели на нивата на холестерол и триглицериди, което се смята за сериозна предпоставка за различни здравословни проблеми.

Обикновено терминът дислипидемия се свързва най-вече с твърде завишени нива на LDL холестерола и/или на триглицеридите. Едновременно с това могат да бъдат установени твърде ниски нива на HDL холестерол, което допълнително усложнява способността на организма да се справя с високите нива на LDL холестерола или т.н. лош холестерол. Причината LDL да се смята за лош се дължи на склонността му да се наслоява по стените на кръвоносните съдове и да предизвиква образуването на плаки или съсиреци. А натрупването на плака по стените на артериите затруднява кръвния поток и създава риск от сериозни здравословни проблеми.

Какви са негативните последици за здравето вследствие на дислипидемия?

Съществуват значими и съществени доказателства за наличието на клинична, епидемиологична и метаболитна взаимовръзка между дислипидемия, високо кръвно налягане (хипертония) и други сърдечно-съдови рискове. Широко известно е също така, че високите серумни нива на общия и LDL холестерола, както и на триглицеридите, са в пряка връзка с високия риск от коронарна артериална болест.

Отделно от това, понижаването на нивата на HDL холестерола дори с 1 mg/dL доказано повишава риска от коронарна артериална болест с 2% до 3% и при мъжете, и при жените.

Хиперхолестеролемия се наблюдава по-често при хора с повишено артериално налягане. Според направено епидемиологично проучване 56% от пациентите с диагностицирана хипертония страдат и от дислипидемия. Взаимозависимостта между тези два здравословни проблема е от съществено значение от здравословна гледна точка, защото хората, които страдат от двете състояния едновременно, са предразположени към развитие на атеросклероза. А това съдово заболяване от своя страна носи риск от сърдечно-съдови заболявания.

Какво е оптималното решение при дислипидемия?

Невинаги се налага прилагането на синтетични лекарства за овладяване на дислипидемия. В повечето случаи състоянието се повлиява добре при прием на природни средства. Продуктът, който препоръчват специалистите при промяна в липидните показатели е Липибор / Lipibor®.

Липибор има благоприятен ефект при високи нива на лош холестерол и триглицериди, в комбинация с ниски нива на HDL холестерола. Предимство на Липибор е, че съдейства едновременно за намаляване на лошия и повишаване нивата на добрия холестерол, с което се понижава тромбоцитната агрегация и се предотвратява развитието на атеросклероза.

borola
Споделяне