Колко важно за живота всъщност е контролирането на холестерола

Лекарите твърдят, че успешното контролиране на холестерола в кръвта може да намали наполовина риска от развитие на сърдечно-съдово заболяване. Това е фактор от огромно значение, имайки предвид, че заболяванията от такъв характер имат в повечето случаи летален изход и лежат в основата на повече от половината смъртни случаи в световен мащаб.

Високите нива на холестерола, по-специално лошия холестерол, са предпоставка за отлагането на голямо количество от липидния компонент на липопротеиновите комплекси по стените на кръвоносните съдове и постепенното им стесняване и запушване – развитие на атеросклероза. Това е основната причина за появата на хипертония и хроничното поддържане на високо кръвно налягане. Това е състояние, което рядко се диагностицира навреме, преди поява на тежките му последствия, и превенцията му е възможна единствено посредством контролирането на лошия холестерол. Това е особено важно при хора, които са на средна или над средна възраст, диабетици или страдащи от някое сърдечно или съдово заболяване.

Недиагностицирани и нелекувани високо кръвно налягане или холестерол са състояния, засягащи стотици милиони хора по света. И въпреки че развитието на медицината позволява предотвратяването на поне 75% от случаите на инфаркт или инсулт по света, все още не се прави необходимото ефективната превенция да стане факт. Не бива да се счита, че нормалните стойности на добрия холестерол при някои пациенти е достатъчен фактор, за да се заключи, че те не са застрашени от сърдечни проблеми в бъдеще. По-важният показател за следене са нивата на лошия холестерол, които ако са високи, може да се окажат животозастрашаващ фактор, дори при хора с нормален добър холестерол.

Все пак, едновременното проследяване стойностите и на двата показатела е първостепенната задача на всеки специалист. Като първостепенна задача на всеки пациент пък се посочва грижата за поддържането на тези показатели в норма. Това може да се постигне с приема на природния продукт Липибор, който за разлика от синтетичните медикаменти (статини), предписвани при висок холестерол, няма никакви странични ефекти, а ефективността му за понижаване на лошия и респективно повишаване на добрия холестерол е напълно съпоставима с тази на статините.

borola
Споделяне