Как нивата на холестерола повлияват мозъка и увеличават риска от Алцхаймер

Поддържането на високи нива на добрия, и съответно ниски на лошия холестерол, допринасят пряко за понижаване отлагането на амилоидна плака в мозъка – основният рисков фактор за развитие на болестта на Алцхаймер. Това е втора изключително важна причина за поддържане на здравословни показатели на холестерол в кръвта, редом с минимизирането на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Връзката между повишения холестерол и риска от Алцхаймер се е подозирала отдавна, но скорошно проучване в американски център за изучаване на Алцхаймер се превръща в първото, доказало научно тази връзка при човека.

Учените, участвали в проучването заявяват, че резултатите трябва да се разглеждат като червена лампичка, която алармира за това, че както хората полагат грижи за контролирането на кръвното налягане с цел предпазване от инсулти и тежки мозъчни увреждания, така би следвало да се гледа и на контролирането на холестерола – като на метод за минимизиране на риска от необратимите мозъчни щети, които заболяване като Алцхаймер предизвиква.

Все още не е известен точният механизъм, по който холестеролът в кръвта стимулира отлагането на амилоидната плака в мозъка, но се знае, че процесът се стимулира при стойности на добрия (HDL) холестерол под 1 ммол/л и съответно при лош (LDL) холестерол над 4 ммол/л. Тези наблюдения се разглеждат като потвърждение на разпространеното твърдение, че „това, което е полезно за сърцето, е полезно и за мозъка“ и като още по-сериозен стимул за контролирането на холестерола. Счита се, че поддържането на холестерола в нормални граници у младите хора сериозно ще намали случаите на поява на Алцхаймер в бъдеще.

Всичко това само подчертава необходимостта от запознаването на все повече потенциално застрашени хора с безвредни и действащи природни продукти като Липибор, с който успешно се регулират стойностите на холестерола и се постига поддържането им в норма напред във времето.

borola
Споделяне