Вече е доказано, че промяната на времето и смяната на сезоните повлиява и нивата на холестерола в кръвта

Показателите на холестерола в кръвта се променят значително със смяната на сезоните и промените в хранителния ни режим, свързани с различните сезонни храни. Този факт поставя хората с високи или гранични показания на холестерола в кръвта в състояние на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания през по-студените зимни месеци, които са период на „по-тежки“ трапези, по-обилно хранене и намалена физическа активност.

Много наблюдения от миналото са доказали, че сърдечните проблеми и случаите на смърт, свързани с тях, се наблюдават по-често през зимния период на годината. Това е провокирало няколко изследвания, които са доказали, че причината се крие в сезонното повишаване на нивото на холестерола в кръвта – основен рисков фактор за развитие на опасни сърдечно-съдови заболявания.

Отчетените данни сочат, че през лятото много по-често се диагностицират повишени стойности на добрия (HDL) холестерол. През зимните месеци обаче картината се променя и се наблюдава покачване на отчетените стойности на лошия (LDL) холестерол и триглицеридите при изследваните пациенти. Поради тези причини специалистите препоръчват целогодишно внимателно отношение към състоянието на пациенти с висок холестерол и триглицериди, с цел по-точно оценяване на здравния риск при тях, имайки предвид наблюдаваните сезонни вариации.

Като най-застрашени от евнтуални последици от въпросните колебания на холестеролните нива се посочват жените, и особено тези на средна или над средна възраст, преминали през менопаузата.
В тази връзка, на тях, както и на всеки, при когото се отчитат високи или гранични показания на холестерола и триглицеридите в кръвта, се препоръчва спазване на рационален хранителен режим, включващ редуциран прием на калорични или мазни храни през есента и зимата, както и поддържане на нормална физическа активност през студените месеци.

Тъй като вече е ясно, че промените в климата и начина на живот, които настъпват със смяната на сезоните, може да повлияят на липидния метаболизъм и да доведат до сердечно-съдови проблеми, още по-актуална става нуждата от контролиране на нивата на холестерол в кръвта. Това от своя страна затвърждава ролята и нуждата от прием на продукти като Липибор – продукт номер 1 за поддържане на здравословни нива на холестерола.

borola
Споделяне