11 въпроса за холестерола, които трябва да зададете на вашия лекар

Няколко въпроса, които може да зададете на вашия лекар, за да ви помогне да се грижите адекватно за нивото на вашия холестерола.

1. Аз вече имам атеросклероза? Съществува ли риск от инфаркт на миокарда?

2. Кои са рисковите фактори за поява на сърдечно-съдови заболявания?

3. Трябва ли да ползвам услугите на диетолог, за да променя хранителните си навици?

4. Достатъчно ли е само да променя своя начин на живот, за да поддържам здравословни нива на холестерол?

5. Какво трябва да променя в начина си на живот, за да има желан ефект?

6. Трябва ли да приемам медикаменти за понижаване на холестерола?

7. Какви странични ефекти да очаквам от тези медикаменти?

8. Към какви стойности на холестерол трябва да се стремя да постигна?

9. Приемът на медикаменти безопасен ли е за мен?

10. Колко често трябва да проверявам стойностите на своя холестерол?

11. Трябва ли членовете на моето семейство да проверят нивото на своя холестерол?

borola
Споделяне