Често задавани въпроси

Какво е хиперлипидемия?

Хиперлипидемии, хиперлипопротеинемии или дислипидемии е наличие на повишени или анормални нива на липиди и/или липопротеини в кръвта. Липидите (мастни молекули) се транспортират в протеинова капсула.Гъстотата на липидите и вида на протеиновата капсула определят поведението на частицата (липопротеина) и влиянието й върху метаболизма.

Липидните и липопротеиновите отклонения се срещат при повече от 1/3 от населението.

Какви са последиците за здравето от повишените нива на липопротеини?

 • Хиперлипидемиите се считат като част от сърдечно-съдовите заболявания и aтеросклерозата рисков фактор
 • Някои видове хиперлипидемии могат да предразположат към остър панкреатит

Кои са най-важните липиди в кръвта?

 • Холестерол
 • Триглицериди (три мастни киселини, прикрепени към три-карбонов глицерол)
 • Фосфолипиди

Какво представлява холестерола?

Мека, восъчна субстанция, срещана между мазнините в кръвния ток. Участва във формирането на клетъчните мембрани и някои хормони. Той всъщност е полезен за организма и неговото нормално функциониране. Когато се появят високи нива на холестерол в кръвта и това се оформи като тенденция, това вече е главния рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.

Липидите не могат да се разтварят в кръвта и поради това се транспортират чрез липопротеини. По-популярното наименование на понятието липопротеини е холестерол.

Важни Видове липопротеини (холестерол)са:

 • Липопротеини с много ниска плътност (VLDL)
 • Липопротеини с ниска плътност (LDL)
 • Липопротеини с висока плътност (HDL)

Какво е LDL холестерол?

Това е липопротеин с ниска плътност, известен още като “Лош” холестерол.

LDL – значение за организма:

 • Главен “преносител” на холестерол в кръвта
 • Високите нива са причина за бавното изграждане на плаки в артериалните стени
 • В областта на плаката може да се образува тромб и да блокира притока на кръв, причинявайки сърдечен пристъп или удар (инсулт)

Какво е VLDL холестерол?

Това е липопротеин с много ниска плътност.

Какво е Lp(a) Холестерол?

Това е генетичен вариант на LDL

 • Високите нива са важен рисков фактор за развитие на ИБС
 • Свързан е с преждевременна атеросклероза
 • Не е известно как Lp(a) причинява развитие на ИБС в по-ранна възраст

Какво е HDL холестерол?

Това е липопротеин с висока плътност, известен още като “Добър” холестерол.

Какво е значението на HDL за организма?

 • Изтласква холестерола от артериите и го връща в черния дроб
 • Може да премахне излишния холестерол от мастните плаки и да забави нарастването им
 • Високите нива на HDL вероятно предпазват от сърдечен пристъп
 • Ниските HDL са индикатор за по-голям риск от сърдечен пристъп

Атеросклерозата – какво представлява и как започва?

Атеросклерозата представлява комплексен процес на увреждане на вътрешния слой на артерията – ендотелиум (endothelium). Този процес е свързан с повишени липидни нива в кръвта. Имунната система се включва чрез специфични клетки – макрофаги, които се изпращат до артериалните стени за неутрализиране на излишния холестерол. Тези клетки се превръщат в т.нар пенести клетки, след като поемат големи количества ниско плътен холестерол.

Ако обаче количеството на холестерол се запази високо, тези клетки не издържат и умирайки стават съставна част на атеросклеротичната плака. Налице е и обща възпалителна реакция в артериалните съдове. Възпалението и постепенното уголемяването на плаката води до стесняване на съда, намалена проходимост, а дори и до пълна непроходимост.

Създават се условия за инфаркти и инсулти. Тютюнопушенето ускорява развитието на атеросклерозата.

Кои са нормалните стойности на холестерола и какво е поведението при отклонения от тях?

Ниво на холестеролHDL-CПоследващо
Нормално ниво на холестерол в кръвта <<5.17mmol/l> 0.903mmol/l – мъже
> 1.15 mmol/l – жени
<0.903mmol/l – мъже
Повторен тест в рамките на 5 години
Извършва се липопротеинов анализ на гладно
Гранични нива на Холестерол
5.17-6.18 mmol/l
>0.903mmol/l при мъже
> 1.15 mmol/l при жени и 2 рискови фактори
Преоценка 1-2 години
Извършва се липопротеинов анализ на гладно
Висок холестерол
>6.20 mmol/l
 Липопротеинов анализ на гладно и активно проследяване

Важно за риска от сърдечно-съдови инциденти е съотношение между общия холестерол и HDL. Това съотношение трябва да е ≤4

Каква е ролята на HDL за риска от сърдечно-съдови инциденти?

Повишаване на HDL-холестерола с 1%, намалява риска от сърдечно-съдови инциденти с 3%. За сравнение намаляване на LDL-холестерола с 1%, намалява сърдечно-съдовия риск само с 1%. Поради тази причина повишаването на HDL-холестеролa е много важна лечебна цел.

Повечето от кардиопротективните ефекти на HDL-холестерола са свързани с възможността му да пренася холестерола от съдовете към черния дроб, процес известен като обратен холестеролов транспорт. През последните години се откриха и други важни протективни ефекти на HDL-холестерола като: противовъзпалителен, имуномодулиращ, антиоксидантен, антитромботичен и ефекти върху възстановяване на вътрешния слой на артериалните съдове.

Какви физически натоварвания са подходящи при повишени нива на холестерола?

От физическите упражнения най-важни са аеробните натоварвания, като основно е продължителността, а не активността. За всеки 6,5-8 км на седмица – HDL-холестерола се повишава с 0.025 mmol/l. Увеличеният HDL води до повишаване на антиоксидантната активност и обратния транспорт на холестерола и предотвартява отлагането на ниско плътен холестерол в артериалните съдове.

Споделяне