Холестерол. Как да се следи нивото на холестерола. Повишен холестерол.

Пациентите със сърдечни оплаквания често слушат, че трябва да се следи нивото на холестерола в кръвта. Какво е холестерол и кои са нормалните стойности на холестерола? Холестеролът е бяло мазно вещество, неразтворимо във вода и разтворимо в повечето органични разтворители.
Холестеролът се намира в клетъчните мембрани на всички животински клетки. В растителните клетки, холестерол няма и не може да има; надписът на бутилка олио/растителна мазнина “без холестерол” е просто рекламен трик.

Холестеролът изпълнява в организма следните функции:

  • влиза в състава на клетъчните мембрани, като осигурява тяхната стабилност в широк температурен диапазон;
  • необходим за синтеза на: витамин D, надбъбречни стероидни хормони(кортизол, кортизон, алдостерон), мъжки полов хормон(тестостерон).

Тъй като холестеролът се явява необходимо за организма съединение, 80% от него се синтезира в човешкото тяло и само 20% от него постъпва с храната.
Това позволява на вегетарианците и на хората от бедни страни в света да оцеляват на основата на диета, състояща се основно от растителна храна.

Според статистиката, около половината от всички смъртни случаи са резултат от болести на сърдечно-съдовата система, а холестеролът тук играе много важна роля. Нормалното съдържание на холестерол в кръвта през последните години се ревизира няколко пъти и днес се препоръчва общите стойности на холестерол в кръвта да не превишават 4.5-5 ммол/л. при здрави индивиди, и не по-високи от 4.2 ммол/л. при болни със сърдечно съдови заболявания и диабет.

Холестеролът е неразтворим във вода. Поради тази причина той не може свободно да се движи в кръвта в разтворен вид. За своя транспорт, холестеролът се обединява с други протеини и липиди в специфични комплекси, наречени липопротеини.

Липопротеините се класифицират по плътност и размер. Плътността зависи от съдържанието на липиди: колкото повече липиди в липопротеините, толкова плътността е по-ниска. Следователно, при намаляване на съдържанието на липиди, размера на липопротеините намалява, а плътността нараства.

Основни видове липопротеини, които пренасят холестерол и триглицериди от черния дроб към периферните тъкани и клетки:

  • Липопротеини с много ниска плътност – имат размери от 30-80 nm
  • Липопротеини с междинна (средна) плътност – 25-35 nm
  • Липопротеини с ниска плътност – 18-26 nm

Тези липопротеини транспортират холестерол от черния дроб към клетките на организма, те се считат за “лоши”, тъй като са част от процесите, свързани с атеросклероза, която води до инфаркти, инсулти, тромбози и т.н.

Най-опасни се явяват липопротеините с ниска плътност. Липопротеините с висока плътност са полезните за организма липопротеини, с размер 9-11nm. Те изпълняват противоположна функция: отнемат излишният холестерол от клетките и тъканите и го транспортират в черния дроб. Следователно, колкото повече полезен липопротеините с висока плътност и по-малко липопротеини с ниска плътност в организма, толкова по-добре.

borola
Споделяне