Повишете “добрия” холестерол и ще намалите риска от сърдечно-съдови заболявания

В човешкото тяло съществуват два вида липопротеини – липопротеини с висока плътност (HDL) и липопротеини с ниска плътност (LDL). LDL, наречен още лош холестерол, пренася холестерола към артериалните клетки и допринася за развитието на сърдечносъдови заболявания. HDL изчиства холестерола от артериите и го транспортира обратно до черния дроб, където той се обезврежда.

Високите нива на HDL са свързани с понижен риск от заболявания, затова този вид холестерол се нарича още “добър”. Известен е фактът, че с 1% намаляване на LDL – холестерола рискът от исхемична болест на сърцето (ИБС) намалява с 1%, докато ако само с 1% се повиши HDL – холестерола, рискът от ИБС се намалява с 3%. В резултат от множество доказателствени клинични проучвания от 2011г. HDL – холестеролът вече се приема за модификатор на сърдечно-съдовия риск. Повечето от кардиопротективните ефекти на HDL – холестерола са свързани с процеса на обратен холестеролов транспорт.

През последните години се откриха и други важни протективни ефекти на HDL – холестерола; противовъзпалителен, имуномодулиращ, антиоксидантен, антитромботичен и ефекти, способстващи за възстановяване на ендотелното клетъчно увреждане. Поради това логично се предполага, че модулирането му има ефект върху овладяването на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността. В момента клиничната практика разполага с ограничени възможности за повишаване на HDL – холестерола – диета и лекарства. Диетата само временно намалява HDL. При диета с намаляване на теглото HDL – холестеролът се повишава с 12,5%, но резистират малките и плътни LDL – частици.

Увеличеният НDL – холестерол води до повишаване на антиоксидантната активност и обратния транспорт на холестерола и предотвратява отлагането на ниско плътностен холестерол в артериалните съдове.
Терапевтичните възможности за повишаване на HDL – холестерола с липидорегулиращи медикаменти са ограничени и имат странични ефекти.

Природната немедикаментозна и безопасна алтернатива за повишаване на HDL – холестерола и понижаване на LDL – се нарича Липибор. Липибор е природна комбинация от бета глюкан, ниацин и поликозанол. Редица клинични проучвания доказват, че трите съставки на Липибор притежават синергичен и допълващ се ефект, свързан с понижаването на LDL – холестерола, и повишаване на HDL – холестерола. Доказано е, че ефектът на Липибор е най-силен върху повишаването на HDL. Липибор е подходящ при всички случаи на нисък HDL.

Повишавайки HDL и понижавайки LDL—холестерола, Липибор оказва кардиопротективен ефект и понижава риска от съдречносъдови заболявания.
Препоръчителната начална доза е 1 капсула по време на вечеря или преди лягане тъй като синтеза на холестерол е повишен през нощта.

borola
Споделяне