добър холестерол

Добър холестерол – коя е тъмната му страна?

В последните години все по-често се прокрадва хипотезата, че липопротеините с висока плътност, познати като добър холестерол (HDL), се радват на незаслужена слава, че предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Твърдението обаче е отхвърляно като несъстоятелно поради липсата на подкрепящи аргументи. Скорошно проучване обаче успя да го изведе от сферата на догадките, като представи убедителни доказателства, че определен подклас липопротеини увеличават риска от поява на исхемична болест на сърцето.

Защо добрият холестерол не е толкова добър?

По думите на д-р Франк Сакс, професор по кардиология в Училището по обществено здраве към Харвард и водещ автор на изследването, публикувано в списанието на Американската кардиологична асоциация, липопротеините с висока плътност, които съдържат проинфламаторния протеин аполипопротеин C-III (apoC-III), увеличават до 2 пъти вероятността от развитие на сърдечно-съдови заболявания при здрави мъже и жени. Той отбелязва, че предходни проучвания вече са установили, че наличието на въпросния протеин в липопротеините с ниска плътност, т. нар. лош холестерол (LDL), оказва отрицателно въздействие върху артериите. Не пропуска да подчертае обаче, че новото изследване е първия по рода си широкомащабен експеримент, който доказва, че аполипопротеин C-III има негативен ефект върху организма на хора, които нямат проблем с холестерола. За да достигнат до това заключение, проф. Сакс и екипът му регулярно изследват кръвни проби от 572 жени и 699 мъже, вземани периодично по време на 10 годишното проучване. След края на експеримента са документирани 634 случая на исхемична болест на сърцето. Учените подлагат участниците на тест, за да установят до каква степен хранителните и житейските им навици са повлияли за появата на патологията. Вземайки предвид и основните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания, те стигат до извода, че мъжете и жените, чийто стойности на „добър“ холестерол с apoC-III са завишени с 20% са изложени на 60% повече риск от болести на сърцето, в сравнение с участниците в експеримента, които нямат аполипопротеин C-III в липопротеините с висока плътност. Революционното откритие дава нов тласък на научните търсения на екипа. Изследователите вече са се обединили около каузата за намиране на качествено нов подход в борбата с холестерола и сърдечно-съдовите заболявания.

Качествен природен регулатор на добрия холестерол

В близко бъдеще ще разберем дали учените ще успеят да разработят ефективно средство, което да понижава нивото на липопротеините с висока плътност, съдържащи аполипопротеин C-III. Докато това се случи, Липибор / Lipibor® остава най-надеждният продукт на пазара у нас за регулиране на добрия холестерол. Всяка капсула съдържа висококачествени стандартизирани екстракти на поликозанол, ниацин и бета-глюкан. Положителният ефект на Липибор върху контрола на HDL холестерола се проявява 6-8 до 12 седмици след началото на приема. Напълно безопасен е и не притежава странични ефекти.

borola
Споделяне