висок холестерол

Висок холестерол – ново антитяло понижава нивата му!

Високият холестерол предизвиква стеснение на кръвоносните съдове и води до нарушено кръвоснабдяване на редица органи в тялото. Сърцето е сред най-засегнатите и тъжната статистика нееднозначно го потвърждава – около 15 милиона души умират всяка година от сърдечно-съдови заболявания. Високата смъртност в резултат на сърдечни увреждания обаче може да бъде намалена, ако се елиминира основният рисков фактор. Надежда това да се случи дава ново антитяло, наречено еволокумаб, което има потискащ ефект върху ключовия ензим за образуване на холестерола в черния дроб.

Еволокумаб срещу висок холестерол

Доклад, публикуван в New England Journal of Medicine, дава подробна информация за лабораторните опити и проведената експериментална терапия с еволокумаб. В мащабното проучване, което продължава от февруари 2013 г. до юни 2015 г., се включват участници от 49 държави. За целите на изследването моноклоналното антитяло е приложено интравенозно на повече от 27 000 пациенти, които имат завишени стойности на липопротеините с ниска плътност. Ползите от лечението са налице шест месеца, след като е инжектирано антитялото. Положителните резултати се запазват в хода на иновативния терапевтичен подход. Неслучайно много експерти определят резултатите като безпрецедентни в историята на медицината. Сериозно основание да смятат, че рискът от сърдечно-съдовите заболявания значително ще намалее, им дава фактът, че антитялото е понижило нивата на „лошия“ холестерол (LDL) до стойности, които не са постигани с нито едно познато лечение до момента. В допълнение еволокумаб намалява с до 20% възможността от сърдечни пристъпи и удари в сравнение с пациенти, на които е приложено само плацебо.

През 2015 г. антитялото е одобрено за лечение на висок LDL холестерол, когато промяната в начина на живот на пациента и широко употребяваните лекарства не дават ефект. Все още обаче има съмнения относно неговата ефективност по отношение предотвратяване опасността от сърдечен удар. Въпреки че се понася добре от пациентите, безопасността му не е напълно установена. Това налага допълнителното наблюдение на антитялото и прилагането му под надзора на опитен медицински специалист.

Доказан начин за лечение на висок холестерол

Еволокумаб наистина води до подобряване на здравословно състояние на страдащите от висок холестерол, но дадени аспекти от терапията обезсилват някои ползи на лечението. Освен че все още има съмнения в безопасността на терапията, тя е финансово недостъпна за голяма част от пациентите. За щастие на българския пазар разполагаме с Липибор / Lipibor® – разумна и икономически изгодна алтернатива на новото антитяло. Този изцяло природен продукт, разработен на базата на задълбочено проучените съставки поликозанол, ниацин и бета-глюкан, оказва положителен ефект върху контрола на високия холестерол 6-8 до 12 седмици след началото на приема. Напълно безопасен е и не притежава странични ефекти.

borola
Споделяне